Vølund jordvarmeanlæg

Vølund F1145
F1145 er en jordvarmepumpe til opvarmning af en-familiehuse, flerefamiliehuse og industrielle bygninger. Den seneste generation af Vølund jordvarmepumper er ikke kun mere effektive end tidligere modeller, men er også designet for større brugervenlighed.
Det er lettere end nogensinde at opnå alle fordele af denne rene kosteffektive teknologi. Installér en Vølund varmepumpe og du kan reducere energiforbruget med op til 60% -hvilket giver en dramatisk reduktion af både varmeregningen og CO2-udslip.
Vølund F1150
F1150 er en ny generation af varmepumper til opvarmning af boliger, samt brugsvand. Opvarmningen kan ske via gulvvarme eller radiatorer beregnet til lavtemperatu. Som varmekilde anvendes jord, stald, sø eller ventilation.
Via den frekvensregulerede kompressor, samt den intelligente styring, tilpasser varmepumpen sig til effektbehovet i boligen. Den øger/sænker ydelsen alt efter behov i boligen.
Frekvensstyret kompressor, samt frekvensstyret cirkulationspumper, sikrer at der ingen behov er for el-patron i spidsbelastningen, hvilket sikrer en høj årsvarmefaktor og lave driftomkostninger.
Muligheden for at øge effekten gør at varmepumpen er fremtidssikret, hvis man ønsker at bygge til, eller ønsker opvarmning af pool ect., på et senere tidspunkt. Man skal blot tilsikre tilstrækkelig antal meter nedgravet jordslange.
Vølund F1245
F1245 er en komplet jordvarmepumpe til opvarmning af en-familiehuse med en 180 liter varmvandsbeholder indbygget. Den seneste generation af Vølund jordvarmepumper er ikke kun mere effektive end tidligere modeller, men er også designet med større brugervenlighed.
Det er lettere end nogensinde, at opnå alle fordele, af denne rene kosteffektive teknologi. Installér en Vølund varmepumpe, og du kan reducere energiforbruget, med op til 60% – hvilket giver en dramatisk reduktion af både varmeregningen og co2-udslip.
Vølund F1250
Komplet unit til opvarmning af boligen, samt brugsvand. FIGHTER 1250 er en komplet unit til opvarmning af boligen. Som varmekilde bruges jord, stald, sø eller evt. ventilation. FIGHTER 1250 leveres med frekvens- reguleret kompressor, som er meget lydsvag. Effekten er fra 3,8 kW – 16 kW. Varmepumpen er med indbygget varmt- vandsbeholder på 160 liter.
FIGHTER 1250 leveres med indbygget el-kassette som tilskudsvarme. Kølekredsen på FIGHTER 1250 er modulopbygget. Modulet kan tages ud af varmepumpen ved evt. service på kølekredsløbet.
Varmepumpen kan tilsluttes radiatorer eller gulvvarmesystem. FIGHTER 1250 leveres med ude/inde styring (rumtermostat kan leveres som
tilbehør). Dette sikrer den optimale drift af anlægget. Ved behov kobles tilskudsvarmen ind. FIGHTER 1250 er udstyret med informa- tiv display, som viser alle relevante data. (Fremløbstemperatur, udetemperatur osv.).
Vølund F1345
F1345 er en ny generation af varmepumper, der er udviklet til at opfylde dine behov for opvarmning og varmt brugsvand på en omkostningseffektiv, miljøvenlig måde. Med sine to store scroll-kompressorer er F1345 den perfekte jordvarmepumpe til boligejendomme, erhvervsejendomme, kirker og andre bygninger med et stort opvarmningsbehov. Kompressorerne samarbejder og kobles til efter behov, giver bedre effektstyring, mindre slid og bedre driftsegenskaber. Den nye F1345 er mere fleksibel end no- gensinde, og dens avancerede styresys- tem betyder, at den kan tilpasses flere forskellige systemløsninger. I systemer
med op til 9 varmepumper og med et stort udvalg af tilbehør, f.eks. til styring af olie-, gas-, pillefyrede eller elektriske kedler, vil du udnytte din installations flek- sibilitet fuldt ud. F1345 er udstyret med et flerfarvet display, understøttelse af flere sprog og software, der er let at opgradere via den indbyggede USB-port.
F1345 fremstilles i fire størrelser. Disse har effekter på 24, 30, 40 og 60 kW.